Il-Bord tad-Diretturi tal-Istrikland Foundation għandhom jippubblikaw ir-rapport tal-imħallef Giovanni Bonello

Kitba ta’ Simon Mercieca

Tħossok li qed tgħix ħolma. Ma tkunx tista’ temmen kif ħaddiem/a jisirqu lil min ikun qed ipoġġilhom lilhom u lill-familjari tagħhom l-ikel fil-platt. Imma aktar agħar meta tkun taf li ser tinqabad u tibqa’ tistupra. Ma jitwemmnux.

F’din l-istorja kerha li għaddejjin minnha bħalissa hija storja ta’ korruzzjoni rampanti. Sfortunatament hemm vittma waħda u din hija it-Times of Malta. It-Times of Malta spiċċat vittma ta’ stupru ta’ miljuni ta’ Euro. Minn dak li qed nisimgħu dawn il-miljuni marru fi bwiet persuni li ġew altament jitmellħu mill-konsegwenzi koroh li qed tiffaċċja l-gazzetta.

Dawn ġew jaqgħu u jqimu minn dawk il-familji kollha li jaqilgħu l-ħobżna ta’ kull jum minn din l-ażjenda. Miljuni kbar marru fi bwiet ta’ Keith Schembri, Adrian Hilman, Vincent Buhagiar u min jaf min iżjed. Nittamaw li min bill subajh f’din is-serqa papali jinqabad u jieħu li ħaqqu.

Niftakkru wkoll li konna aħna ċ-ċittadini li żammejna lit-Times għaddejja għax konna dejjem fidili lejn il-kitba tagħha u xtrajna dan il-ġurnal kuljum għal snin sħaħ.

It-Times hija vittma għax ġiet imżebilha u mneżża mir-reputazzjoni li ħadet snin twal biex bnietha u biex żammitha matul is-snin. Vittma għax ġiet misruqa mill-kredibilita’ u mitluqa b’baħar ta’ dejn li jista’ jħallieha bla nifs. Biss anki numru ta’ edituri u ġurnalisti jridu jgħamlu l-‘mea culpa’ tagħhom.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *