Dwar Il-Poplu

Il-Poplu.com huwa portal tal-Partit Popolari Malti.

Il-Poplu.com huwa ntenzzjonat sabiex:

  1. Ixerred l-ideat u l-viżjoni tal-Partit Popolari.
  2. Jirraporta dak kollu li jiġi njorat mill-partiti l-oħra u l-hekk imsejjħa gażżetti indipendenti.
  3. Jagħti leħen lil min m’għandux.
  4. Jaqsam aħbarijiet u kwalunkwe materjal ieħor li l-Partit Popolari jħoss huma ta’ relevanza.

Jekk trid tibgħat xi aħbar jew opinjoni li taħseb għandu jiġi ppubblikat fuq is-sit, tistgħu tagħmlu dan billi tibgħatu imejl lil:

editur@ilpoplu.com

L-Editur jirriserva d-dritt finali ta’ x’jiġi ppublikat jew le.